Skip to main content

Alla våra kunder är lika viktiga

Mångårig erfarenhet

Vi är ca 100 välutbildade medarbetare på företaget som grundades 1967 och som sätter kvalitet och service i första rum.
 • 2019

  Utnämnd av DI till Mästar Gasell
 • 2018

  Flyttade vi till nyrenoverade lokaler på Östervångsplan 16

  Företaget har Raiting AAA för högsta kreditvärdighet
 • 2017

  Firade vi 50-års jubileum!
 • 2013

  Utökar med Brandskyddsavdelning målning, isolering, inklädnad och fogning

  Ett av Sverige Gasellföretag
 • 2011

  ISO-certifierade i Kvalitet och Miljö enligt 9001 o 14001
 • 2010

  Ett av Sverige Gasellföretag
 • 2009

  Bygger nya lokaler för vår Ballingslöv köksbutik i Landskrona

  Ett av Sverige Gasellföretag
 • 2008

  Flyttade Ekbladhs in till Landskrona för att få närmre tillgång till motorvägen.

  Ett av Sverige Gasellföretag
 • 1999

  Bygger ny företagslokal med färgbutik i Svalöv
 • 1997

  Anders Ekbladh tar över företaget och utökar verksammheten med Plattsättning, Golv och Fasadarbete
 • 1967

  Ekbladhs startas av Sven Ekbladh i Svalöv

Vi hjälper förverkliga drömmar och idéer och leverera ett hantverk av yttersta klass

Rot-avdrag

Ge en riktig hantverkare jobbet

Med ROT-avdraget minskas arbetskostnaden med 30% när du anlitar Ekbladhs professionella hantverkare. Det kan bespara dig upp till 50 000 kr per år, person och hushåll.

Nya ROT-avdraget

ROT-avdraget är en skattereduktion som minskar kostnaden för arbetet när du anlitar Ekbladhs för att renovera eller förnya din bostadsrätt, ditt hus eller fritidshus. Skattereduktionen tillåter att du drar av 30% av kostnaden för arbetet, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per år.

Fler i hushållet, större avdrag

Eftersom skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till ett småhus eller en bostadsrätt kan få skattereduktion med sammanlagt 100 000 kronor (2 X 50 000 kr) per år.

Pengarna dras av direkt på fakturan

Precis som för hushållstjänster ges skattelättnaden direkt vid köpet. Redan i vår offert kan du se vad ROT-avdraget gör för priset och vi drar av summan på fakturan. De nya ROT-reglerna trädde i kraft 1 januari 2016.

Kvalitet och Miljö

Arbetsmiljöpolicy

Layer Group är en företagsgrupp som representerar bolag inom ytskiktstjänster, framför allt måleri och golv. Vårt arbetsmiljöarbete startar med att uppfylla de lagkrav som finns, och fortsätter med att vi tar ett medvetet ansvar för arbetsmiljön genom våra dagliga aktiva val. Vi vet att summan av våra insatser, stora som små, är det som gör skillnad.

Vi påminner våra medarbetare om att arbetsmiljöarbetet är en viktig pusselbit för Layer Groups och alla ingående bolags hållbarhetsarbete.

Våra arbetsförhållanden ska vara säkra och hälsosamma och vi arbetar hela tiden med att eliminera olyckor med frånvaro. En av verksamhetens stora utmaning är inom belastningsergonomi och vi ska arbeta för att minimera de arbetsmiljörisker som finns kopplat till detta, men även kopplat till övriga områden. Det ska vara tydligt i organisationen vilka arbetsmiljöuppgifter alla medarbetare har och alla arbetstagare ska ha kunskaper om risker samt hur man undviker och skyddar sig mot olycksfall och ohälsa. 

Vårt arbetsmiljöarbete ska också säkra en ökande medarbetarnöjdhet och allt arbetsmiljöbete ska ske i samråd mellan medarbetare och skyddsorganisationen.

Vi ska engagera våra medarbetare till att vara en aktiv del av vårt arbetsmiljöarbete. Vi ska arbeta med att öka medvetenheten kring hur vårt arbetssätt och de val vi gör påverkar arbetsmiljön. Dessutom ska vi undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna samt arbeta med åtgärder och uppföljning för att säkerställa en ständig förbättring av vårt arbetsmiljöarbete.

Kvalitetspolicy

Layer Group är en företagsgrupp som representerar bolag inom ytskiktstjänster, framför allt måleri och golv. Vårt kvalitetsarbete startar med att uppfylla de krav och förväntningar som ställs av våra kunder och intressenter, och fortsätter med att vi tar ett medvetet ansvar för kvaliteten genom våra dagliga, aktiva val. Vi vet att summan av våra insatser, stora som små, är det som gör skillnad.

Vi påminner våra medarbetare om att kvalitetsarbetet är en viktig pusselbit för Layer Groups och alla ingående bolags hållbarhetsarbete.

Vi strävar hela tiden mot att möta våra kunders förväntningar, från första kontakten till avslutat projekt. Genom tydliga arbetssätt i verksamheten kan vi säkerställa måluppfyllnad för kundnöjdheten där också kompetens är en viktig faktor.

Vi ska nyttja digitaliseringen och den teknik som finns för att stödja vår verksamhet framåt.

Vad gäller kommunikation ska vi förmedla verksamhetsrelaterad information till våra medarbetare, kunder och intressenter.

Vi ska engagera våra medarbetare till att vara en aktiv del av vårt kvalitetsarbete. Vi ska arbeta med att öka medvetenheten kring hur vårt arbetssätt och de val vi gör påverkar verksamheten. Dessutom ska vi arbeta med uppföljning för att säkerställa en ständig förbättring av vårt kvalitetsarbete.

Miljöpolicy

Layer Group är en företagsgrupp som representerar bolag inom ytskiktstjänster, framför allt måleri och golv. Vårt miljöarbete startar med att uppfylla de lagkrav som finns, och fortsätter med att vi tar ett medvetet ansvar för miljön genom våra dagliga, aktiva val. Vi vet att summan av våra insatser, stora som små, är det som gör skillnad.

Vi påminner våra medarbetare om att miljöarbetet är en viktig pusselbit för Layer Groups och alla ingående bolags hållbarhetsarbete.

De tjänster vi utför är en del av en byggnads livscykel och vi är medvetna om att vårt arbetssätt och våra produkter är med och påverkar en byggnads livslängd. Därför ska vi välja miljömärkta produkter, eller likvärdiga, med liten klimatpåverkan.

Vidare väljer vi att investera i mer miljöriktiga bilar och vårt körsätt ska vara klimatsmart. Tillsammans ska dessa åtgärder minska de utsläpp som våra transporter medför.

Vi strävar hela tiden mot att minimera vårt avfall, och det avfall vi har ska sorteras på ett riktigt sätt. Att återanvända material är ytterligare ett sätt för oss att minska vår miljöpåverkan.

Vi ska engagera våra medarbetare till att vara en aktiv del av vårt miljöarbete. Vi ska arbeta med att öka miljömedvetenheten och vår klimatpåverkan. Dessutom ska vi arbeta med uppföljning av vår verksamhet för att säkerställa en ständig förbättring av vårt miljöarbete.