Aktuellt

30 September 2020

Nytt förvärv

Nordic Surface Group (NSG) har genom Ekbladhs Måleri förvärvat Prefire Syd AB, som erbjuder tjänster inom bland annat brandskyddsmålning, brandtätningar och brandskyddkonsultation. Deras verksamhet utgår från Löddeköpinge och därmed stärker vi nu marknaden gällande brandskyddsmålning i södra Sverige.

Vi hälsar Prefire Syd AB välkommen till Ekbladhs och NSG-familjen!

23 September 2020

Nordic Surface Group fortsätter förvärva

Nordic Surface Group (”NSG” eller ”Gruppen”) har genom Stoby Måleri AB (Stoby) avtalat om ett inkråmsförvärv av Daniels Måleri i Varberg AB.

NSG har ambitionen att bli Sveriges ledande ytskiktsföretag, och har redan nått en ledande position i Stockholm och södra Sverige. Nu breddar vi vår marknad ytterligare genom Stobys inkråmsförvärv av Daniels Måleri i Varberg AB.

"Vi är glada över att kunna knyta oss an Daniel Carlsson och hans duktiga kollegor. Deras kompetens och kundkännedom i området kommer vara mycket värdefull för oss. Nu tar vi ytterligare ett kliv till att etablera oss i Halland, där vi sedan tidigare finns i Halmstad och Falkenberg."

Stefan Olsson, VD Stoby Måleri AB.

 

"Vi ser fram emot att bli en del av Stoby, att ha deras organisation i ryggen kommer ge oss stabilitet och styrka. På sikt hoppas vi kunna växa tillsammans med Stoby, och även NSG."

Daniel Carlsson, ägare Daniels Måleri i Varberg AB

 

Vid frågor kontakta:

Stefan Olsson
VD, Stoby Måleri AB
Telefon: 070- 992 85 15

 

Daniel Carlsson
Ägare, Daniels Måleri i Varberg AB
Telefon: 0704-94 55 57

 

NSG, Nordic Surface Group, är Sveriges näst största företagsgrupp inom ytskiktstjänster och består av lokalt ledande företag med drivna entreprenörer och starka varumärken. Gruppen bildades i maj 2020 och har som målsättning att bli en rikstäckande marknadsledare som kan erbjuda både större och mindre kunder konkurrenskraftiga tjänster inom främst måleri, golv, plattsättning och fasad. Gruppen har idag ca 670 medarbetare och omsätter cirka 900 mkr, främst i Södra Sverige och Stockholmsområdet.

Största ägare i NSG är Capillar Equity, ett nordiskt investmentbolag som investerar i mindre och medelstora bolag i Norden för att genom tillväxt, lönsamhetsförbättring och ökad professionalism utveckla dem till ledande inom sin bransch.

 

Följande bolag ingår sedan tidigare i NSG:

Bruske Måleri, Stockholm
Ett av Stockholms äldsta och mest renommerade måleriföretag med fokus på underhållsmåleri. Ca 60 medarbetare.

Stoby, södra Sverige
Ett av södra Sveriges största ytskiktsbolag med fokus på främst underhållsmåleri men även plattsättning, golv, kök och bad. Stoby har hantverkskontor på flertalet orter runtom i Skåne, Småland och Halland, samt butik och huvudkontor i Hässleholm. Cirka 400 medarbetare.

Ekbladhs Måleri, västra Skåne
Västra Skånes ledande ytskiktsbolag med fokus på entreprenader inom måleri, plattsättning, golv och fasadarbete. Cirka 100 medarbetare.

Prefire Syd AB, Löddeköpinge
Erbjuder tjänster inom bland annat brandskyddsmålning och brandskyddskonsultation. 

Målerimetoder, Stockholm
Utför måleriarbeten till företag, organisationer, förvaltningar och privatpersoner i Stockholmsområdet. Cirka 80 medarbetare.

18 September 2020

NSG förvärvar Målerimetoder i Stockholm

Nordic Surface Group har avtalat om att förvärva Målerimetoder i Stockholm AB (”Målerimetoder”), som är ledande i Stockholm inom underhållsmåleri. Genom förvärvet stärker NSG sin position i Stockholm där Målerimetoder kommer att samverka med Bruske Måleri, som redan ingår i Gruppen. Målerimetoder omsatte 2019 ca 160 mkr och har ca 80 medarbetare.

NSG har ambitionen att bli Sveriges ledande ytskiktsföretag och förutom i Stockholm har
Gruppen en ledande position i södra Sverige genom Stoby Måleri AB i Hässleholm och Ekbladhs Måleri AB i Landskrona.

”Vi välkomnar Målerimetoder i vår grupp och jag ser med tillförsikt fram emot att jobba tillsammans med Mattias och hans erkänt duktiga kollegor, säger Jonas Danielsson, VD och koncernchef i NSG. Vi har redan på denna korta tid fått ett mycket positivt gensvar på marknaden och denna affär kommer ge oss ytterligare kraft att möta det intresset.”

Gruppen erbjuder en stor bredd av ytskiktstjänster, i huvudsak inom måleri och golvläggning men även plattsättning, fasadrenovering och brandskyddsbeläggning m.m. Stoby, med ca 420 medarbetare är södra Sveriges största ytskiktsbolag med fokus på underhållsmåleri; Ekbladhs Måleri AB med ca 100 medarbetare är västra Skånes ledande ytskiktsbolag med fokus på entreprenader. Bruske Måleri AB och Målerimetoder är två av Stockholms äldsta och mest renommerade måleriföretag med fokus på underhållsmåleri med 170 medarbetare. Gruppens fokus ligger inom underhållstjänster och tillsammans kommer omsättningen uppgå till ca 900 mkr.

”Branschen genomgår just nu stora och viktiga förändringar på många områden och vi känner att vi har bättre förutsättningar att möta dessa inom NSG, säger Mattias Johansson, VD för Målerimetoder. Tillsammans med övriga lokalt ledande bolag inom Gruppen kommer vi att kunna driva branschens utveckling och ge våra kunder bättre service och även utveckla våra medarbetare bättre.”

Bolagen i Gruppen, kommer i allt väsentligt att fortsätta sin verksamhet såsom den bedrivs idag med samma varumärke och organisation. Gruppens verksamhet ska ha en stark prägel av decentraliserat beslutsfattande och entreprenörskap men även ta vara på synergier inom en mängd områden som möjliggörs genom att tillhöra en större sammanhängande grupp.

Affären kommer att fullbordas i mitten av september.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Danielsson, VD NSG, tel 070-910 7634
Mattias Johansson, VD Målerimetoder, tel 070-710 50 74

 

NSG, Nordic Surface Group, är Sveriges näst största företagsgrupp inom ytskiktstjänster och består av lokalt ledande företag med drivna entreprenörer och starka varumärken. Gruppen bildades i maj 2020 och har som målsättning att bli en rikstäckande marknadsledare som kan erbjuda både större och mindre kunder konkurrenskraftiga tjänster inom främst måleri, golv, plattsättning och fasad. Gruppen har idag ca 670 medarbetare och omsätter ca 900 mkr, främst i Södra Sverige och Stockholmsområdet. Största ägare i NSG är Capillar Equity, ett nordiskt investmentbolag som investerar i mindre och medelstora bolag i Norden för att genom tillväxt, lönsamhetsförbättring och ökad professionalism utveckla dem till ledande inom sin bransch.

Målerimetoder grundades 1984 och utför måleriarbeten till företag, organisationer, förvaltningar och privat personer i Stockholmsområdet. Fokus ligger på kommunala bostäder där företagets erfarna och socialt kompetenta medarbetare kommer till sin rätt. Företaget som har ca 80 medarbetare leds och ägs idag av Mattias Johansson (VD), Magnus Räftegård, Ulf Åkerberg och Kenneth Johansson.

Bruske Måleri är med ca 60 medarbetare är ett av Stockholms äldsta och mest renommerade måleriföretag med fokus på underhållsmåleri. Företaget grundades 1936 av Carl Bruske, en reklamtecknare från Dalarna som sökte lyckan i Stockholm. Under en stor del av tiden sedan dess har tyngdpunkten i verksamheten legat på långa ramavtal med allmännyttan, stora privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Idag leds företaget av delägarna Mikael Holmgren (VD), Tomas Forsberg, Ted Edin, Alexander Ringnell och Kenneth Lindell.

Stoby Måleri är ett familjeföretag som startades 1969 av målarmästare Göran Olsson och Gittan Olsson, i deras hem i Stoby utanför Hässleholm. Idag drivs företaget av deras tre söner, Stefan, Peter och Rickard. Idag finns Stoby på flertalet orter runtom i Skåne, Småland och Halland. Stoby har elva hantverkskontor och fyra butiker, varav tre är köksbutiker i samarbete med Ballingslöv. Med över 400 medarbetare är företaget södra Sveriges största ytskiktsbolag med fokus på underhållsmåleri.

Ekbladhs Måleri grundades 1967 av Sven Ekbladh i Svalöv. Sonen Anders Ekbladh tog över företaget 1997 och utökade verksamheten med Plattsättning, Golv och Fasadarbete. Idag har Ekbladhs över 100 medarbetare med bas i Landskrona och är västra Skånes ledande ytskiktsbolag med fokus på entreprenader.

design & produktion: SL Development - responsiva webbplatser som fungerar på allt från datorer till smarta mobiltelefoner